BAZA LEGALNYCH ŹRÓDEŁ

Legalne źródła to miejsca, które dają dostęp do utworów z poszanowaniem prawa, w tym praw przynależnych twórcom.
Objaśnienia
Agregator
Stock
Licencja
Streaming
VOD

Agregator treści internetowych: portal, strona, miejsce w sieci, które zbiera informacje (np. w postaci linków) z innych źródeł; jest tematyczny: informacyjny, zakupowy, agregator blogów itp

Stock, anglosaski termin, który wskazuje na ilość produktów lub surowców, które przedsiębiorstwo posiada w swoim magazynie, czekających na sprzedaż lub wprowadzenie na rynek.

Licencja najczęściej dotyczy praw własności przemysłowej i praw autorskich. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencja udzielana jest umową dotyczącą przeniesienia autorskich praw majątkowych lub umową o korzystanie z utworu. Prawo udzielenia licencji przysługuje twórcy.

 

Streaming to rodzaj technologii multimedialnej, która przesyła zawartość wideo i audio do urządzenia podłączonego do Internetu. Pozwala to na dostęp do treści (TV, filmów, muzyki, podcastów) w dowolnym momencie, na komputerze lub telefonie komórkowym, bez konieczności podporządkowania się harmonogramom dostawcy.

Wideo na życzenie (skrót VoD lub VOD; ang. Video on Demand – wideo na żądanie), pot. także oglądanie na żądanie – usługa zezwalająca na oglądanie nadawanego materiału filmowego lub słuchanie nadawanego nagrania dźwiękowego w wybranym przez kogoś czasie, późniejszym niż czas emisji.